Síla Archanděla Michaela

Napsal zazrakyznebe.bloger.cz (») 2. 6. 2017 v kategorii Andělé a Archandělé, přečteno: 1309×
michael.jpg

Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako BůhBohu podobný). Michael je jedním z archandělů a je z nich patrně nejznámější. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém i Novém zákonu i v Koránu. Michael dle biblického vyprávění zachránil Daniela z jámy lvové.


ochrana, spravedlnost, pravdivost, autorita, moc, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, oddělení, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu, zůstat duchovně nasměrován na jednotu s Bohem, najít a uskutečnit skutečný mír 

Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo. Michael zvítězil nad drakem a proto je nebeským protějškem svatého Jiří. Toto často symbolizuje vítězství křesťanství nadpohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot.Svědkové Jehovovi považují Michaela za jediného archanděla a ztotožňují jej sJežíšem Kristem, když Michael má být pojmenováním jeho nebeské a Ježíš Kristus pozemské existence.[1] Jelikož tím popírají nauku o Nejsvětější Trojici a Božství Ježíše Krista, což patří mezi základní body křesťanské víry, vyřazuje je to z většiny definickřesťanství.

Archanděl Michael je andělem míru, který prostřednictvím modrého paprsku třímá meč spravedlnosti a obhajuje Boží vůli. Jeho poselství zní: Ve světě nemůže být mír, když nezrealizujeme mír ani sami v sobě. Počátkem nového tisíciletí padnou důležitá rozhodnutí stran světa i stran lidstva. Také Země prochází procesem vývoje a různými jeho fázemi a jako součást naší posvátné Sluneční soustavy vstoupí do dimenze o vyšší frekvenci. Energetická úroveň Země vibruje čím dál jemněji a její frekvence postupně vzrůstá. Proto budou někteří lidé právě nyní konfrontováni se svými největšími obavami a s největším odporem, který musí být vyřešen, abychom se vůbec mohli přizpůsobit nové pozemské energetické úrovni a kosmickému plánu.

Na podvědomé úrovni uskutečňujeme silné vzorce oddělenosti, jež nám přinášejí pocit prohry a zániku - což nezůstává bez následků, protože všechny naše imperativy a sebedestruktivní vzorce se mohou skrze pozemské energetické pole zrealizovat ve zhuštěné podobě událostí typu válek či přírodních katastrof. Svět se v současnosti nacházi v takovém bodě svého vývoje, kdy je zapotřebí vzát se svého odporu vůči boží pravdě a skutečnosti a vůči svému opravdovému já transformací těch našich nebezpečných součástí, jež mohou způsobit příchod válečnického typu jednání na naši Zemi.

Asociace a symbolika

V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě (např. Saint Michael). O Michaelovi se mluví také jako o patronovi výsadkářů. Michael je strážným andělem církvea Izraele. V umění bývá nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném či bílém zářivém brnění. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.

Michaelovy symboly v esoterice

 • Kůr: Mocnosti
 • Živel: Oheň
 • Sefira: Tiferet
 • Božstva: Apollón, Helios, Ra, Mithra, Bel
 • Zvířata: Lev a ostatní kočkovité šelmy, žlutí a oranžoví motýli
 • Kov: Zlato
 • Kameny: Rubín, tygří oko, jantar, citrín
 • Vůně: Kadidlo, myrha, skořice
 • Stromy: Jasan, palma, citronovník, pomerančovník, ořech, vavřín
 • Tělesné části: Srdce, páteř, solar plexus, oči
 • Tělesné funkce: Krevní oběh, regulace tepla
 • Ctnosti: Síla, organizace, vitalita
 • Aktivity: Veškeré tvůrčí aktivity
 • Profese: Vedoucí či ředitel ve všech profesích
 • Vládce nebeského tělesa: Slunce

Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, kteří se nazývají "Ctnostní" a dohlíží na život nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají "nositelé světla" a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou, a to profesionálně nebo příležitostně.Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minulosti, kdy v Ráji učil Adama, jak má obdělávat půdu a starat se o rodinu. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby vedla Francii ve Stoleté válce. V roce 1950 byl kanonizován jako sv. Michal, "patron policistů", protože pomáhá hrdinnými činy a statečností.Obvykle je zobrzován s mečem, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Já ho volám, když potřebuji pomoci s "utnutím" nežádoucích strachů, ale i vztahů, vzorců a pout. Když je nám nablízku, můžete vidět jiskry nebo záblesky namodralého světla.

Energie archanděla Michaela


Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.
Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední "pád".
V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.
Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji, zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit.
Tento postup není zcela bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy.
Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost.
Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu: Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům.
Energie archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít nemoc a neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se člověk nyní naučil spojit se se svým duchovním domovem.
Archanděl Michael byl vyslán sdělovat tuto pravdu.
Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co chce zůstat nesmiřitelné.

Hovoří archanděl Michael:

Osvoboď se a staň se nezávislým na vnějších formách. Mým vozidlem je planeta Merkur a proto Ti dávám čisté myšlenky.

Následuj mne branou skutečného Ducha a spatříš Boha tváří v tvář. Kdo vysloví mé jméno, je připraven smazat pozemské svazky a pozemskou minulost. Já jsem světelný meč Boží. Mé vyzařování je safírově modré. Ovládám bouřkové větry, led a sníh.

Naslouchám ševelení smrků a jedlí. Slyšíš můj dech.

Přináším v lásce BoŽí pokornou sílu, odvahu, pocházející ze srdce, nejvyšší možnou duchovní ochranu, věrnost, mír a zasazení se za spravedlivou věc. Uvolňuji cestu!

Bůh je spravedlivý v lásce a pravdě.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a osm