Ranní meditace od Doreen Virtue

Napsal zazrakyznebe.bloger.cz (») 1. 6. 2017 v kategorii Doreen Virtue, přečteno: 845×
18740198-465029833889286-6995753186286963131-n.jpg

Zhluboka se nadechněte, vydechněte a otevřete se léčivému světlu ve svém nitru. Jste dokonalá, celistvá bytost a nemusíte k sobě nic přidávat, abyste mohli naplno využít svůj potenciál. Nanejvýš se musíte zbavit několika bloků, jež vám brání zakusit a vychutnat si svou božskou podstatu. Probuďte v sobě schopnost léčit sebe a své blízké i každou situaci, do níž se dostanete.


Objevte dary duchovního vhledu jež vám jsou vlastní, neboť jste zlaté dítě nekonečné moudrosti vesmíru.Zaměřte svou pozornost na věčný plamínek zářivě čistého božského světla v oblasti vašeho žaludku, a chvíli ho vnímejte. Je to plamínek vaší pravé podstaty, božská esence. Pokud se na něj soustředíte a rozhodnete se, že ho chcete rozdmýchat a zvětšit, můžete to udělat hned.Představujte si a vnímejte, jak se božské světlo z plamene ve vašem nitru šíří postupně a vyplňuje tak nejen vaše tělo, ale i auru. Vnímejte jeho teplo a nechte se prostoupit božskou láskou a klidem.

Pak přesuňte svou pozornost ke spodnímu konci páteře. Prociťte si nebo se vnitřním zrakem podívejte na zářivě červený kotouč točící se po směru hodinových ručiček. Vypadá jako zapnutý stropní ventilátor s překrývajícími se lopatkami a nádherně zářivým rubínově červeným odstínem. Je to vaše kořenová čakra.

Energetické centrum řídící myšlenky a názory související s penězy a pocitem fyzického bezpečí.Prociťte si, nebo se vnitřním zrakem podívejte zda tam nejsou nějaká tmavá místa vzniklá následkem strachu a starostí. Takové pocity jsou zcela běžné a není potřeba se odsuzovat. Je jen třeba se jich zbavit, očistit se a dovolit božskému světlu, aby je transformovalo. Nadechujte se a vydechujte zhluboka přes první čakru, a požádejte ducha svatého jehož světlo nosíte ve svém nitru, aby vás očistil a rozpustil temnotu v čakře kořene slovy:"Dovoluji božskému světlu, aby rozplynulo všechny mé strachy, obavy a starosti týkající se peněz, bezpečnosti a bezpečí."Prociťte si, nebo zkontrolujte vnitřním zrakem, zda vaše čakra kořene je dokonale čistá, zářící a plná božského světla.Nadechněte se velmi zhluboka a proneste očistnou afirmaci:"Vím, že jsem v naprostém bezpečí a všechny mé potřeby budou vždy plně uspokojeny."Znovu se zhluboka nadechněte a zaměřte pozornost do místa 10 - 15 cm nad první čakrou. Prociťte si nebo vnitřním zrakem najděte oranžový kruh rotující jako nádherně prozářený oranžový ventilátor. Nyní sledujete svou sakrální čakru, energetické centrum řídící myšlenky a postoje týkající se chutí a tužeb.

Hledejte, jestli na ní nejsou tmavé skvrny. Nánosy vašich strachů a obav. Nechte všechny stopy strachu a temnoty rozplynout ve svatém duchu božského světla pomocí afirmace:"Nechávám všechny své touhy a chuti rozpustit v božském světle, aby se mohly dokonale sladit s vůlí mého vyššího já a boha."Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte. Prociťte si, jak vás dech očišťuje a proneste tuto afirmaci:"Žiji v souladu s nekonečným zdrojem výživy, podpory a lásky, jež vyvěrá ze zlatého pramene světla v mém nitru. Všechny mé touhy jsou nyní v dokonalé rovnováze."S dalším hlubokým nádechem přesuňte svou pozornost do oblasti břicha. Tam naleznete nádherný otáčející se žlutý kruh, podobný malému slunci. Je to vaše čakra solar plexu. Energetické centrum řídící myšlenky a názory související se silou a mocí. Prociťte si, nebo najděte vnitřním zrakem jakákoli tmavá místa, která uvnitř toho žlutého kruhu zanechal strach.

Při dalším očistném nádechu nechte všechnu temnotu a strach rozpustit v duchu svatém a božském světle se slovy:"Vzdávám se všech svých strachů a snah týkájících se moci a ovládání. A nechávám je rozplynout v nádherném léčivém světle v mém nitru. Mám k dispozici veškerou moc a sílu, kterou v tento okamžik potřebuji."Prociťte si, nebo vnitřním zrakem zkontrolujte jestli je vaše čakra solar plexu očištěná. A proneste tuto afirmaci:"S vděčností přijímám a bez obav využívám svou sílu. Tato moc pochází z jednoty s Bohem a veškerým stvořením a má jediný smysl - milovat a sloužit veškerému životu. Dnes si dopřeji nádherný a láskyplný den a všechna setkání s ostatními budou prozářena světlem z tohoto zdroje."Při dalším hlubokém nádechu přesuňte pozornost do oblasti srdce. Tady ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte nádherný, smaragdově zelený zářící kruh rotující jako malý ventilátor ze světelkujícího nefritu. Je to vaše srdeční čakra. Energetické centrum řídící myšlenky a názory týkající se lásky a vztahů. Prozkoumejte tuto čakru citem, nebo vnitřním zrakem, a zjistěte, zda na ní nejsou nějaká temná místa poznamenaná strachem. Pokud je najdete, zcela zaujatě si je prohlédněte a nechte je jednoduše rozplynout v duchu svatém a božském světle se slovy:"Zbavuji se všech strachů a obav, spojených s dáváním a přijímáním lásky.

Žádám ducha svatého a věčné světlo, aby mi pomohli uvolnit všechny bloky jež mi brání v hlubokém prožívání lásky."Nyní se opět velmi zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci:"Dovoluji si bez zábran dávat a přijímat lásku. Jsem v bezpečí a milovaná. Jsem milovaná. Miluji, miluji, miluji."S dalším hlubokým nádechem přesuňte pozornost do oblasti krku, kde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte nádherný bledě modrý rotující kruh. Je to vaše krční čakra. Energetické centrum řídící myšlenky a názory související s mluvenou i psanou komunikací. Pokud jste v poslední době měla strach říkat pravdu, pravděpodobně nyní na své krční čakře ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte tmavé skvrny. Nechte všechny komunikační bloky rozpustít v božském světle se slovy:"Odhazuji všechny zábrany, které mi brání v komunikaci a nechávám je rozplynout ve světle. Zbavuji se všech strachů jenž by mi dnes mohly zabránit láskyplně sdělovat svou pravdu."Poté se znovu zhluboka nadechněte a proneste tuto afirmaci:"Dovoluji mému vyššímu já a duchu svatému, aby dnes skrze mě hovořili kdykoliv k tomu bude příležitost. Ustupuji do pozadí a předávám duchu svatému vládu nad svou komunikací. S každým, s kým se dnes potkám bude mít z mých slov prospěch."Následuje další hluboký nádech. Nyní se zaměřte na oblast vaší hlavy, těsně nad ušima. Zde ucítíte nebo vnitřním zrakem uvidíte dva rotující červenofialové ventilátory s překrývajícími se listy, namířené nahoru v úhlu přibližně třicet stupňů. Jsou to ušní čakry jež vám umožňují naslouchat hlasu Boha a duchovních sfér. Pokud jste měli poslední dobou pocit, že přestáváte slyšet svůj tichý vnitřní hlas, vaše ušní čakry budou mít zřejmě temnější odstín. Projasnit je můžete tím, že se zhluboka nadechnete a zaměříte svou pozornost na božské světlo ve svém nitru.

Toto světlo vědomě veďte pomocí své vůle do levé a pravé ušní čakry. Sledujte, jak rozpouští staré strachy spojené s duchovním sluchem. Po hlubokém nádechu proneste tuto afirmaci:"Zbavuji se strachu naslouchat Bohu, mému vyššímu Já, andělům nebo jiným bytostem duchovních sfér. Odpouštím také všem, kteří mi kdy řekli něco nepříjemného."Znovu se zhluboka nadechněte a s výdechem proneste:"Nyní jasně slyším, přijímám a následuji vše, co je mi sdělováno, pro mé nejvyšší dobro.

Naslouchám hlasu ducha svatého a vždycky budu."S dalším hlubokým nádechem přeneste pozornost do oblasti mezi očima. Vnitřním zrakem tam uvidíte točící se tmavomodrý kruh, který se občas bíle a fialově zableskne. Při pohledu na tento kruh, možná přímo před sebou uvidíte cosi oválného. Je to vaše třetí oko. Vaše brána k jasnozřivosti a duchovním vizím. Vyzvěte své třetí oko, aby se otevřelo dokořán a umožnilo vám vidět vše popravdě a jasně. Zhluboka se nadechněte a uvolněte všechno, co blokuje váš duchovní zrak se slovy:"Už se nebojím budoucnosti a nebráním se vidět pravdu."Po dalším hlubokém nádechu upevněte svůj duchovní zrak touto afirmací:"Dovoluji svému vyššímu Já vidět pravdu. Je to bezpečné. Mé vize jsou dokonale vedeny a prostoupeny láskou."Opět se zhluboka nadechněte a zaměřte se na oblast těsně pod temenem hlavy. Zde se nachází vaše korunní čakra.

Energetické centrum související s vašim vyšším Já a univerzální vševědoucí myslí. V těchto místech ucítíte nebo vnitřním zrakem spatříte majestátní fialový kruh, rotující jako nádherný, exotický stropní ventilátor. Pokud v korunní čakře zaznamenáte jakákoliv tmavší místa, můžete je pročistit slovy:"Dovoluji světlu ducha svatého, aby rozpustilo všechny překážky, jenž mi brání v čerpání božské moudrosti a odevzdání se vyššímu vedení. Nebojím se naslouchat mému vyššímu Já, Bohu ani andělům."Opět se zhluboka nadechněte a proneste afirmaci:"Vím, že když budu naslouchat a následovat rady svého nitra, jsem v bezpečí. Dovoluji mu, aby mi skýtalo spoustu skvělých příležitostí projevit svou skutečnou podstatu. Být silnou a milující duchovní bytostí. Naslouchám, důvěřuji a nechávám se vést. Věřím."Nyní jste skrz naskrz prozářeni a připraveni na vzrušující den, v němž naplno využijete svou duchovní moudrost. Dalšími hlubokými nádechy a výdechy během dne, se můžete dobíjet energií a udržovat své čakry v rovnováze a čisté.

Vzdejte díky Bohu, andělům a duchu svatému za tuto znovuzískanou duchovní sílu a řekněte si nahlas, že máte právo oddat se plně svému pravému Já, se vší jeho hřejivou, zářivou krásou. Jste dokonalí a celiství. Jste obklopeni a prostoupeni láskou.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a pět