Mystéria planiny Nazca

Napsal zazrakyznebe.bloger.cz (») 3. 6. 2017 v kategorii Záhady, zajímavosti, UFO, přečteno: 1164×
tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz_2.jpg

Jihoperuánská poušť ukrývá jednu z největších záhad lidstva: obrovské obrazce vyryté do země. Zvířata, lidské postavy a geometrické obrazce pokrývají plochu stovek čtverečních kilometrů. Minulé generace je považovaly za starověké závodní dráhy, případně za astronomický kalendář. Někdo v nich dokonce viděl důkaz existence mimozemských civilizací. Kdo je však vytvořil a jaký je jejich význam?


Ani se nechce věřit, že od náhodného objevu gigantických kreseb na peruánské náhorní planině Nazca uplynulo téměř šedesát let. A ještě hůře se věří tomu, že za tu dobu jejich výzkum nijak výrazněji nepokročil. Jenom přibývají další a další otazníky. Jenom ty linie jsou stále stejné, dnes jako před šedesáti lety. A pokud je nezničí současná nemilosrdná civilizace, budou tam i za několik tisíc let, stále stejně záhadné. 

Planina  Nazca skrývá tajemství

Historie průzkumu této naprosto unikátní památky začala 22. června 1941. Historik newyorské Long Island University, dr. Paul Kosok, pátral ve svém jednomotorovém letadle po dávných inckých vodovodech. Místo vodovodu uviděl dvě paralelní čáry, které ho dovedly k nějaké spirále a k dalším, dnes už notoricky známým obrazcům. O pět let později na tuto bizarnost dr. Kosok upozornil německou geografku a matematičku Marii Reicheovou (1903-1998). Té učarovaly natolik, že jejich výzkumu a mapování věnovala celý svůj život. Její hypotéza, že linie jsou astronomicky orientované a že mohly sloužit jako kalendář, se však nepotvrdila, stejně jako jiné hypotézy jiných badatelů. Problematika nazcanských obrazců je velmi obsáhlá a jen sama o sobě by vydala na několik knih. Přesto se pokusíme stručně shrnout to nejdůležitější. 

Zajímavé obrazce

Na ploše cca 520 km ² je možné rozlišit čtyři základní druhy grafických děl - tzv. pisty, úzké pruhy, geometrické obrazce a vyškrábané kresby. Pisty připomínají ranveje, jsou široké 30-110 metrů a dlouhé až 1.400 m. Úzké pruhy jsou asi metr široké a většinou propojené s pistami. Táhnou se celé dlouhé kilometry a nejdelší je dlouhý nejméně 23 km. Zatím je těchto úzkých pruhů zakresleno asi dva tisíce. Geometrické obrazce představují spirály, klikaté čáry (tzv. "kancelářské sponky"), lichoběžníky, (jeden např. o rozměrech 80 x 3.600 m) nebo jiné zvláštní vzory. Někdy se spojují s vyškrábanými kresbami, jindy se táhnou přes pisty, na nich i pod nimi. Nejznámější vyškrábané kresby představují obrazy ptáků, leguána, velryby, psa, opice, pavouka nebo květiny a zatím jich je známo 32. Každý tento obrazec je tvořen "jedním tahem". a největší z nich, kolibřík, je dlouhý kolem 250 metrů. 

Záhadbá kresba

Nejzáhadnější kresbou je identifikovaný velmi vzácný amazonský pavouk rodu Ricinulei. Ve skutečnosti jen několik milimetrů dlouhý pavouček je navíc vykreslen naprosto přesně i s rozmnožovacími orgány na prodloužené pravé noze, které je možné pozorovat jen pod mikroskopem. Součástí lokality jsou také podzemní štoly a chodby pod planinou, tzv. puquios. Táhnou se až 20 metrů hluboko pod povrchem a jejich délka se odhaduje na stovky kilometrů. Dodnes v nich teče chladná a čistá voda z okolních hor. Snad se tedy jednalo nějaký vodovodní, zavlažovací nebo odvodňovací systém. 

Vyzobrazená zvěř

Kromě výše popsaných obrazců se na okolních svazích nacházejí další různá vyobrazení. Jsou to kresby různých zvířat i antropomorfních postav s helmami, anténami kolem hlavy a drapáky místo rukou, vysoké až 40 metrů. Jedna z pist je ozdobena (?) stovkami děr o velikosti lidské postavy, takže z výšky vypadá jako děrná páska. Některé pahorky jsou jakoby seříznuty, na vrcholky jiných se táhnou vyryté kolejnice. Mnoho dalších kreseb a obrazců na své objevitele ještě čeká, protože zmapována je zatím pouze asi jedna čtvrtina všech existujících obrazců.

Nazkánská kultura byla založena na zemědělství a rybolovu. Pronikla ale i do tajů hrnčířství, tkaní látek a zhotovování předmětů z drahých kovů. Jejich technické cítění bylo na velmi vysoké úrovni. To dokazují i akvadukty, které jim dodávaly vodu po celý rok.

V jejich životě byla velmi důležitá hlava. Stala se pro ně jakýmsi symbolem. Nazkánci sekali hlavy svým protivníkům a velmi často se s nimi nechávali i pohřbít. Jejich bádání v oblasti hlavy se promítlo i do lékařského umění. Z nálezů vyplývá, že se pouštěli i do trepanace lebky, vyvrtávání otvorů a odkrývání mozku.

Planina Nazca patří k největším turistickým atrakcím. Obrazce vytvářejí atmosféru tajemnosti a mystična, kterou mají turisté tak rádi a snaží se ji na svých toulkách vyhledávat. Navíc i při vysoké konkurenci nejsou tu ceny nijak přemrštěné. Nejsou levné, ale stále únosné a za ten neuvěřitelný zážitek se vyplatí si připlatit.

Keramika dávných Nazkánců

Nejen obrazce, ale i keramické výtvory udivují svojí dokonalostí. V ranném období zobrazovaly zvířata (kondor, jaguár, kolibřík, lama, atd.) a rostliny (kukuřice, fazole, atd.). Později se náměty staly více abstraktní. Velký důraz byl kladen zejména na barvy. Nazkánci uměli vyrobit až 13 barev, proto je i jejich keramika tak unikátní. Jedna z největších sbírek se nachází v Museo Nacional de Arqueología y Antropología v Limě.

 

Co je tu k vidění?

Je až s podivem, jak dokázali staří Nazcové zachytit vše do nejmenších detailů. Například obrazec pavouka dlouhého 45 m. Ten pochází z rodu Ricinulei, který je jedním z nejvzácnějších druhů na světě. Žije pouze v nepřístupných oblastech amazonské džungle. Vyznačuje se jedním znakem – má prodlouženou jednu nohu s pohlavním orgánem, což je vidět pouze pod mikroskopem. Nikdo neví, jak se to mohlo staré civilizaci podařit, ale i tato podrobnost je bezchybně v obrazci zakomponována.

Jinými známými obrazci na planině Nazca je obří kolibřík nebo gigantická opice, která je tvořena neuvěřitelně přesnými spirálami a je vysoká přesně 100 m. Na pevném podkladě se tu „vznáší“ i kondor s rozpětím 120 m. Vyobrazená ještěrka je ještě o 60 m větší - měří 180 m. Dalšími zvířaty, která si vybrali staří Nazcové, byl had, lama a dokonce i člověk, nad jehož hlavou se vznáší svatozář. Tím vším se prolínají desítky přesných čar, trojúhelníků a geometrických obrazců.

 

Proleťte se nad planinou Nazca

V moderní době je prohlídka planiny Nazca velice jednoduchá. Nejsnadnějším řešením je najmutí malého sportovního letadla. Svoje zážitky tu budete sdílet se 4-6 dalšími pasažéry, kteří se do letadla naskládají. Tato atrakce je téměř bezchybně propracovaná.

Piloti jsou velmi zkušení a znalí místních poměrů, proto ví velice dobře, co mají turistům ukázat. „Provedou“ vás po všech význačných obrazcích andských indiánů. Nad každým z nich vykrouží velkou osmičku a díky tomu uvidíte obrazec ze všech stran. Samotný přelet trvá asi půl hodiny.

Obrazce jsou viditelné pouze z výšky (cca 150 m). Pokud o nich nevíte, tak si jich na zemi ani nevšimnete. A raději se ani nepokoušejte prohlédnout si je jinak, než z letadla. Je tu vyhlášen striktní zákaz vstupu na území s obrazci. Bližší prohlídka je možná pouze z vyhlídkové věže umístěné na odpočívadle u Panamerické dálnice. Z výšky 5-10 m můžete pozorovat několik obrazců z bezprostřední blízkosti.

Obrazce na planině Nazca patří mezi tzv. geoglyfy. Na náhorní plošině jihoamerického Peru se nachází více než 300 obrazců, tvořených světlými liniemi, vzniklými odstraněním tmavšího vulkanického povrchu. Jednotlivé obrazce jsou zřetelné až při pohledu z letadla nebo balonu a dodnes není jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly vytvořeny. Nachází se zhruba 360 km jihovýchodně od Limy v departementu Ica.

Náhorní plošina Nazca o rozloze asi 500 km² je dnes pouštní oblastí, ale je zřejmé, že v období přibližně 200 př. n. l. – 800 let n. l. byla zemědělsky intenzivně využívána Indiány kultury Nazca. Současné znalosti této kultury jsou poměrně skromné, protože se nedochovaly žádné písemné památky a samotný zánik této civilizace není zcela vyjasněn. Z dodnes ne zcela jasných důvodů vytvořili tito Indiáni na pouštní ploše více než 300 obrazců, většinou o rozměrech až několik desítek metrů. Obrazce znázorňují nejčastěji zvířata, hmyz, ryby a ptáky (například velmi známý je geoglyf zobrazující kolibříka), nalezneme zde i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie o délce až několika kilometrů. Samotný způsob tvorby těchto obrazců je velmi prostý a jednoduchý. Stačí odstranit 10-20 centimetrů povrchové tmavě zbarvené horniny a objeví se světle zbarvený vápencový nebo pískovcový podklad. K vytvoření jednoho obrazce je potřeba pouze několik hodin práce menší skupiny lidí. Předmětem úvah je však metoda, kterou byly tyto obrazce přesně vyměřeny, a především smysl těchto obrazců. Z povrchu země jsou tyto obrazce nerozlišitelné a v moderní době byly objeveny až ve 20. letech 20. století při leteckém průzkumu oblasti. I dnes používají turisté, kteří chtějí tyto geoglyfy pozorovat, buď letadla nebo vrtulníky. Je zřejmé, že ani sami tvůrci obrazců je nemohli pozorovat v celku, i když někteří badatelé vyslovili domněnku, že Indiáni kultury Nazca mohli používat například jednoduché balony na teplý vzduch nebo velké draky, které by mohly unést jednoho člověka. Tak by bylo možné jak dirigovat tvůrce obrazců, tak pozorovat vytvořené dílo.

Hypotézy o účelu obrazců

Patrně nejvíce přijímanou teorií je to, že obrazce mají rituální náboženský význam a slouží jako způsob komunikace s nadzemskými bohy nebo jako obětina božstvům. Jiné vysvětlení tvrdí, že ve skutečnosti jde o gigantický astronomický kalendář a jednotlivé dlouhé linie směřují k významným bodům na obloze. Objevila se i teorie, že jde o zbytky zavlažovacího systému, ale ta nevysvětluje, proč by kanály měly mít nelogické uspořádání ve tvaru např. opice nebo pavouka. Další vysvětlení uvádí, že jde o označení míst s výskytem podzemní vody použitelné pro zavlažování. Existují i teorie o mimozemském původu (jako první ji vyslovil Erich von Däniken), kdy čáry měly být vytvořeny samotnými návštěvníky z kosmu při přistání nebo měly tyto návštěvníky naopak upoutat a vyzvat k přistání. Badatel Jiří Sonnek se domnívá, že "geoglyfy označovaly pracovní plochy, kde se vyráběly dlouhé provazy, jež rybářům u moře sloužily k vázání balzových vorů. Ostatní obrazce lidí a zvířat považuje za "loga" firem, jež provazy zhotovovaly." Dodává dále, že viděl, "jak se vyrábějí (pozn.: provazy) za pomoci kůlů v horách Nepálu." Tuto hypotézu nezavrhuje ani akademik, prof. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc

Nazca-colibri

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz-2

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz-3

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz-5

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz-8

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz6

Tajemstvi-obrazcu-nazca-zazrakyznebe-cz9

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a sedm