Hvězdné děti, Indigové a i ty ostatní

Napsal zazrakyznebe.bloger.cz (») 14. 8. 2017, přečteno: 2112×
deti-z-hvezd_2.jpg

Indigové, Křišťálové a Duhové děti - tyto pojmy již nejsou dnes nijak neznámé, i když nejznámější jsou Indigové děti. Dohromady se Indigovým, Křišťálovým a Duhovým dětem říká Hvězdné děti. Je to proto, protože jejich kořeny pochází z různých koutů Vesmíru. Všechny mají na Zemi úkol, tedy zbořit starý systém, včetně dogmat, umělých tradic, negativního myšlení a nastolit nový systém, který bude založen na lásce a míru. Toto je jen ve zkratce popsán jejich úkol, ale ve skutečnosti je jejich úkol širší. Hvězdné děti neovlivňují jen jedince či rodinu, ale celou planetu. Bohužel ještě pořád bývají tyto děti velmi špatně pochopeny a nedostává se jim té podpory, kterou tak potřebují. Ze strany rodičů je to proto, protože neví, co si mají počít. Starý a neužitečný školský systém a úřednické tabulky často klasifikují děti jako problémové, hyperaktivní, nekomunikativní apod. S tímto zaškatulkováním mají nejčastěji problém Indigové děti. Jsou to svéhlaví bojovníci Světla a nedají se nikým a ničím ovlivnit.


Naopak Křišťálové a Duhové děti jsou klidnější, ale také zranitelnější. Hvězdné děti však vyžadují a potřebují zcela jiný životní styl, jiný přístup jak rodiny, tak i okolí. Potřebují jiné aktivity. Potřebují zázemí a podporu i pozemskou, aby mohly plnit svůj úkol. Hvězdné děti nejsou dnes ojedinělé a rodí se stále častěji. 

Hvězdné děti

Hvězdné děti je pozoruhodná skupina dětí s velice zvláštními schopnostmi. Došlo u nich k probuzení některých jejich genetických struktur a ty nám přinášejí pomoc mezihvězdného původu. V budoucnosti se s námi tyto děti podělí o nové technologie a pomohou nám lépe porozumět vědním oborům, které jsme zatím sotva začali chápat. Hvězdné dítě můžeme definovat jako dítě napůl lidského a napůl mimozemského původu. Existuje mnoho různých vysvětlení mimozemského podílu v podstatě těchto dětí. Možná za to může reprodukce, genetické inženýrství (Úmyslné míšení rozmanitých ras), biomedicínská technologie, telepatické propojení vědomí (Kdy se jedno vědomí sveze na dalším) nebo dokonce úmyslně realizovaná reinkarnace nějakého hvězdného návštěvníka do lidského těla. Mezi hvězdné návštěvníky patří děti, které mají paralelní aspekty. O těch si povíme o trochu později. Mezery v našich archeologických nálezech napovídají, že jsme v nějakém období lidské evoluce učinili tak obrovské pokroky v technologii, metalurgii, alchymii a architektonice a dokonce jsme byli schopni přechodů mezi různými světy, že jim ani dnes nerozumíme. V lidské historii a evoluci existují obrovské mezery v archeologické spojitosti. Jinak řečeno, chybí nám spousta dokladů, které by ukázaly k jakým nevšedním změnám struktur v našem fyzickém vývoji došlo. Většina artefaktů, jež nalezli archeologové, ukazuje, že z hlediska evolučního vývoje učinila lidská rasa posun od opice k naší současné podobě, takřka přes noc.

Deti-hvezd

Zdá se, jako bychom vynechali určité vývojové kroky. Například ve starověkých egyptských hrobkách jsou na zdech důkazy o manipulaci s energií, neboť se tam nacházejí malby postav, které nesou koule bílého světla, sférické bubliny červené energie nebo něco, co vypadá jako elektrické vedení podobné dnešním bateriím. Odkazy podobného typu jsou také ve starodávných spisech. V sumerských tabulkách ras jsou zmínky o rase Annunaki, která údajně pochází ze vzdálené desáté planety našeho solárního systému. Obdobně v první kapitole Bible v knize Genesis jsou zmínky o obrech, již spadli z nebes, sexuálně se spojovali s lidmi a ze kterých vznikla zcela nová rasa neobyčejně nadaných lidí. Ve starobylých literaturách je ve skutečnosti nespočet zmínek, jež naznačují, že jsme ve vesmíru nikdy nebyli sami a že nás ve všem podstatně ovlivnili návštěvníci z jiných časů a míst. V průběhu celých našich dějin zobrazovalo hvězdné návštěvníky také umění. Existuje nespočet maleb s náboženskou tematikou, které v pozadí vyobrazují létající talíře nebo jiné létající přístroje, z nichž některé mají dokonce nadpozemské piloty. Ve starověké Indii se tyto létající přístroje nazývaly Vishnya a existuje zde mnoho příběhů o těch, kdo v nich pravidelně cestovali okolo Země a také dále.

Deti-z-hvezd

Mezery v archeologických objevech, objekty zobrazené v historickém umění a dávno sepsaná posvátná slova naznačují, že možná v minulosti došlo k tomu, že na Zemi přišli návštěvníci z jiných míst vesmíru a přispěli svým genetickým materiálem. Buď se přímo množili s rozvíjející se lidskou rasou nebo úmyslně promísili své DNA s našimi biologickými systémy, jež byly v té době stále ještě ve vývinu. V současnosti je v našem světě nespočet dospělých jedinců, kteří v sobě nesou něco z tohoto starověkého genetického materiálu. Jejich DNA se probudilo zcela novým způsobem a přineslo jim větší vnímavost. Dospělí, již v sobě nesou tyto genetické stopy, mají pocit, jako by do našeho světa nezapadali a pociťují obrovskou potřebu vrátit se domů. Mnoho z nich je intuitivně nebo fyzicky nadaných a mohou vykazovat nejrůznější talenty, např. vrozenou schopnost dálkového vidění či schopnost léčit, a jejich vědomosti jsou za hranicemi jejich zkušeností. Těmto lidem se běžně říká hvězdné sémě. Jsou často fascinováni určitými hvězdami a konstelacemi, obzvláště je fascinuje Orion, Plejády, Arkturus a dvojhvězda Sirius. Někteří z hvězdného sémě s sebou přinesli jazyky, umění, literaturu, hudbu a symboly, které reprezentují jejich mezihvězdný původ.

Hvězdné sémě je předchůdcem hvězdných dětí, jež jsou ještě více geneticky a evolučně vyvinuté. Během toho, jak DNA mezihvězdného původu pokračuje ve svém přirozeném vývoji, přicházejí hvězdné děti do našeho světa. Energetické pole hvězdných dětí je velice pečlivě vyladěné, takže mají naprosto odlišné soubory vazeb harmonických energií než ostatní lidské bytosti. Jejich energetická pole jsou hedvábně hladká a bez statiky. Jsou jako řeky frekvencí světla, které proudí bez přerušení, a zatímco tak činí, pomáhají těmto dětem vzdělávat se, zklidnit se a naplnit. Hvězdné děti přicházejí do našeho světa s výjimečnou inteligencí a mají vynikající dispozice pro nejrůznější vědní obory a také obrovské pochopení vědy a vědních principů, jež většina dospělých těžko chápe. Strašně rády hovoří o kvantové realitě. Hvězdným dětem se často zdá o létání a o místnostech naplněných bílým nebo barevným světlem. Zdá se jim, že se vznášejí v kosmických lodích a rozmlouvají s nadpozemskými bytostmi.

Deti-moderni-doby

Mnoho hvězdných dětí má také naprosto mimořádný vliv na elektronické přístroje a svou blízkostí způsobují jejich poruchy nebo je svou pouhou přítomností náhodně vypínají a zapínají. Některé z hvězdných dětí dokážou zhasnout pouliční lampy pouze tím, že jdou kolem nebo zrovna projíždějí okolo autem. Jsou úžasně intuitivně nadané a často naprosto plně rozumí energetickému léčení. Mnoho z nich vidí aury a ostatní energetická pole. Když používají své duševní nadání, jsou schopny přesně diagnostikovat nemoci fyzického těla. Často také dokážou ovlivnit druhé pomocí telepatie nebo jsou jasnozřivé.

U některých z nich byla zjištěna schopnost levitace či telekineze. Způsobem svého myšlení v jednotlivých odděleních připomínají tyto úžasné děti jinou skupinu, a sice křišťálové děti. Dokážou v jediném okamžiku poskočit v logice od hypotézy rovnou k řešení problému. Mají také úžasnou schopnost zpracovat velké množství informací najednou, takže se zdá, jako by odněkud dostávaly celé stažené soubory informací. Rovněž dokážou diskutovat na nejrůznější témata, ačkoliv příslušné předměty nikdy nestudovaly.

O některých hvězdných dětech je známo, že dokážou zmizet a zase se objevit někde zcela jinde, což může být pro jejich rodiče poněkud frustrující! Hvězdné děti jsou často vícerozměrně uvědomělé, takže je pro ně snadné překlenout několik realit zároveň, a dokonce o nich diskutovat s ostatními. Naprosto bez námahy dokážou zpracovat informace různého druhu a nemají přitom v sobě žádný zmatek. Dále jsou schopny vědomě rozpínat a bortit čas – dokážou zkrátit, nebo prodloužit určité události tím, že záměrně pracují vně času. Přirozeně chápou, že vědomí je rychlejší než rychlost světla, a používají své vědomí k tomu, aby si změnily časové vazby tak, jak chtějí.

Indigo-kids

Hvězdné děti si akutně uvědomují potřeby životního prostředí a aktivně se zajímají o stav naší planety. Po fyzické stránce mají tyto děti často trochu větší hlavu, než je běžné, a proto bývá při jejich porodu nutný císařský řez. Tělesnou teplotu mají nižší, než je obvyklé, např. místo běžné bazální tělesné teploty kolem 36,7 °C se jejich tělesná teplota často pohybuje kolem 35,6 °C, což dokazuje, že je v metabolické rovině spotřebovávána pomaleji.

Obecně mají hvězdné děti silný imunitní systém a za normálních okolností bývají mimořádně zdravé. Jelikož se ale spoustě z nich nedostává podpory v jejich nadání

– a u řady z nich toto nadání není vůbec rozpoznáno

– některé z nich potom fyzicky projevují svůj zármutek ve formě depresí nebo nemocí.

Indigové děti

Indigové děti je výraz, kterým se označují děti, které jsou nadprůměrně inteligentní, mají vyvinutou schopnost intuice, kreativní. Někdy jsou jim připisovány i parapsychologické a léčitelské schopnosti.

Typické znaky indigových dětí

- Pohled těchto dětí působí moudře a dospěle a už po narození si svou matku dokáží prohlížet vědomě upřeným pohledem.

- Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení a vnímání. Dokáží přirozeně vnímat i věci běžným lidem neviditelné, jako jsou energie, aury, jiné duchovní bytosti apod.

- Ve svém nitru si uvědomují životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.

- Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou sami čestné, upřímné.

- Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.

- Bývají často hyperaktivní. Pozornost je těkavá, dokáží dělat několik věcí najednou. Některé jsou ale naopak velmi klidné a uzavřené do sebe.

- Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich prudkou negativní reakci.

Mají potíže s disciplínou a autoritami. Na neopodstatněný výchovný nátlak nebo fyzické tresty reagují agresí. K podřízenosti je nedonutí žádný, ani sociální nátlak. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné. Nesnáší, když se s nimi jedná jako s dítětem.

- Často si připadají jiné, nepochopené, nedostatečné. To jim může už v útlém věku vyvolávat pocity deprese a beznaděje. Mohou mít problémy se sebedůvěrou.

- Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami.

- Nepřijímají koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.

- Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědi jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.

- Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.

- Často utíkají do "svého světa",o kterém nedokáží s druhými mluvit.

- Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.

- Může se stát, že mluví s "neviditelnými"přáteli, nebo se bojí duchů, které vidí.

- Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.

- Jsou přecitlivělé na potravu. Sami nejlépe vědí, co právě jejich tělo potřebuje a co ne a jasně si o to řeknou. Trpívají atopickými ekzémy a alergiemi.

- Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.

- Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.

- V některých obdobích mohou projevovat silnou závislost na některém z rodičů.

- Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.

- Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme.

Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.

- Vědí také, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.

- Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality. - Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.

- Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.

- Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách a nebo k čemu je nutí doma. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.

- Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. A to i v případě, že se setkají se sobě podobnými.

- Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".

- Mají silnou intuici.

- Trpí při čekání ve frontách a bývají netrpělivé.

- Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.

- Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.

- Rovnováha a spokojenost všech členů rodiny se sebou samými má velký vliv na chování i zdravotní stav těchto dětí.

- Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru!

Charakteristika indigových dětí

- Přišly na svět s pocitem urozenosti a často se tak také chovají.

- Říkají o sobě, že si „zasloužily být tady“, a bývají překvapeny, když s nimi ostatní tyto pocity nesdílí.

- Netrpí nedostatkem sebeúcty. - Jen obtížně akceptují absolutní autoritu.

- Některé věci jednoduše nedělají; např. stát ve frontě je pro ně těžké.

- Jsou frustrovány z dogmatických systémů, jež nevyžadují kreativní myšlení.

- Často nacházejí nové způsoby provádění věcí, ať už ve škole nebo doma.

- Dokud nejsou s jedinci svého druhu, mohou působit asociálně. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a cítí, že jim lidé nerozumí. Škola je pro ně sociálně velice náročná.

- Nereagují na výchovu pocity viny.

- Nebojí se říct, co skutečně potřebují. Křišťálové děti

Křišťálové děti

Křišťálové děti jsou tytéž děti, jako Indigové, rozdíl je pouze v tom, že již vědomě nastoupili na svou cestu, svůj úkol již znají a pracují na něm. Svých schopností tedy již vědomě využívají. Tedy již nehledají, nepochybují, ale přímo tvoří.

Kristalove-deti

Duhové děti

Říká se, že jejich duše nemají žádnou karmu a že přicházejí na naši planetu úplně poprvé. Všechny tyto vyspělé duše údajně přišly na Zemi proto, aby osvobodily lidi od všeho omezujícího a svazujícího a pomohly jim se dostat na vyšší úroveň. Jsou to děti vysoce inteligentní, kreativní, nesnášejí autority a omezení, vždy říkají, co si myslí, a mohou působit asociálně. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Bývají alergické na spoustu věcí, co se týče stravy, akceptují pouze tu organickou. Často se z nich stávají samotáři, protože je jejich vrstevníci stejně nechápou. Mají sklony k plačtivosti. Jsou netrpělivé a mají silnou intuici. Aby mohly objevit samy sebe, potřebují od svého okolí a hlavně rodiny velkou podporu. 

 Duhove-deti

Máte doma vyjímečné dítě? Určitě máte, každá maminka, každý rodič má vyjímečné dítě a každé dítě je jiné a jinak nadané, originální. Jestli, že by Vás však zajímal nějaký kompletný výklad přímo na vaše děťátko, povahové rysy nadání atd, můžete mi napsat. 

 

Výklad karet - Zlaté děti je výkladem karet pouze pro čisté a přenádherné dětské dušičky, je to náhled na talent dítětě, kudy by se mohla upínat jeho cesta a co by pro něho bylo dobré. Tento druh výkladu poslouží při výběru školy, výběru zájmového kroužku, pochopení svého dítětě. 

Jestliže máte zájem o tento druh výkladu můžete mi napsat na cesky-tarot@seznam.cz

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a devět